Metodiky do škôl

Každá dobrá firma a organizácia zdieľa svoje príbehy a inšpiruje ostatných k zodpovednosti za okolitý svet. Či už ide o vaše produkty, služby, projekty alebo váš osobný príbeh, je dôležité, aby o nich bolo počuť. Vždy je čo zdieľať, povedzte to svetu!

Dlhé roky pomáham jednotlivcom, firmám a organizáciám, čo vo svojej komunikácii potrebujú nastaviť inak, aby boli viditeľní a dovolili si rásť. To všetko sa dá aj vďaka dobre nastavenej komunikačnej stratégii, kvalitnému obsahu (kontentu) či Public a Media Relations. Svojím klientom ponúkam konzultácie v oblasti Public Relations a radím im, ako komunikovať s médiami a smerom k verejnosti tými najlepšími príkladmi z biznisu a zo života.

Venujem sa analýze a príprave komunikačných stratégií a špecializujem sa na tvorbu hodnotného obsahu v podobe rôznych článkov, blogov, Case Studies, e-bookov, newslettrov, výročných správ, ale aj kontentu na webové stránky a sociálne siete. 

Rada robím na zmysluplných projektoch a kampaniach, ktoré majú jasne definovaný cieľ a ktoré inšpirujú dobrými príkladmi ďalších. Verím v goodvertising, ktorý sleduje spoločenský dopad aktivít a projektov na okolitú komunitu a svet, v ktorom žijeme. Aj preto moje služby ponúkam pod hlavičkou happyPR.

Jednotlivcov zasa vediem cez rôzne storytellingové techniky k písaniu vlastných príbehov alebo ich učím, ako hovoriť a písať o svojich službách a projektoch články na rôzne témy tak, aby im ostatní rozumeli. Ak vás zaujíma, ako vznikala moja kniha Margaréta biela, viac zaujímavostí o nej nájdete v samostatnej sekcii. 

{

Každá firma a organizácia s dobre nastavenými hodnotami zdieľa svoje príbehy. Dobrá komunikácia a Public Relations sú plné autentických a inšpiratívnych príbehov a môžu robiť vašu značku silnejšou. Zdieľajte tie najlepšie príklady svojej práce a inšpirujte ľudí k zodpovednejšiemu prístupu za okolitý svet.