Referencie

Patrik Kunzo

expert na financie

Petra mi pomáha v mnohých komunikačných aspektoch môjho biznisu. Oslovil som ju, keď som sa potreboval naštartovať a zlepšiť v písaní svojich blogov a článkov z oblasti financií, ktoré dnes publikujem na svojej webovej stránke Ekofinancie.sk. Neustále ma učí, ako písať a editovať aj náročné témy jednoducho, aby boli zrozumiteľné a prínosné pre ľudí. K tomu mi dala ešte niečo navyše. Naučila ma premýšľať inak, aby som sa mohol vcítiť do kože čitateľov. Okrem toho mi pomáhala aj v rámci konzultácií môjho nového webu a s prípravou textov. Po roku našej spolupráce som sa odhodlal aj pre Public Relations a viac  zviditeľňovať svoju expertízu v oblasti financií smerom k verejnosti. Spoluprácu s Petrou veľmi odporúčam. Zmenila nielen môj pohľad na písanie, aby moje články prinášali pridanú hodnotu ľuďom, ale celkovo aj môj pohľad na komunikáciu.

Daniel Pisoň

Marmot & Crow

Naša marketingová agentúra spolupracuje s Petrou v rámci PR konzultácií a kampaní. Pomáhala nám s obsahovou časťou politickej kampane pre vybraných kandidátov jednej zo strán v parlamentných voľbách. Nášmu klientovi poskytovala PR konzultácie, pripravovala pre kvalitný a hodnotný obsah v podobe rozhovorov a článkov v súlade s našimi komunikačnými posolstvami. Veľmi oceňujem Petrinu rýchlosť, ako rýchlo dokáže zareagovať na potreby klienta, jej profesionalitu a dlhoročné skúsenosti v oblasti PR a marketingu. Páči sa mi, že sa na ňu dá spoľahnúť a robí svoj biznis v súlade so svojimi hodnotami. Vsádza na citlivú a autentickú komunikáciu, má prehľad o dianí doma i vo svete, prichádza s dobrými postrehmi, dokáže reflektovať rôzne témy, aj pripraviť klienta, ako komunikovať presvedčivo aj v krízovej či náročnej komunikácii.

Janette Motlová

zakladateľka EDUMA

Petra tri roky pomáhala našej neziskovej organizácii Od emócií k poznaniu, ktorá sa venuje scitlivovaniu majority voči ľuďom s rôznymi prekážkami, nastavovať procesy a lepšie komunikovať smerom k verejnosti. Koordinovala prípravu našej webovej stránky i redizajn online vzdelávacieho portálu Onlinezivakniznica.sk. Mala na starosti prípravu newslettra, starala sa o náš Facebook, spolupracovala s nami na kampaniach a zastrešovala výstupy z projektov ako Vnímavá škola a Vnímavá firma, Festival Živých kníh a Vnímavosti alebo Dobrovoľní poradcovia. Je tiež autorkou série e-bookov Príbehmi k poznaniu, ktoré sú plné autentických výpovedí a príbehov ľudí s prekážkami a o ich prekonávaní, pričom slúžia ako storytellingový vzdelávací materiál pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ako aj pre študentov na univerzitách.

 

Jaroslav Brezina

mediátor

Petra mi je veľkou pomocou pri nastavovaní môjho biznisu a PR konzultáciách mojej firmy. Presvedčila ma, že môj starý nefunkčný web potrebuje novú podobu. Pomáhala mi riešiť jeho redizajn, našla developerskú firmu a v spolupráci s grafičkou vytvorili nové logo a dizajn manuál. Môj biznis dostal novú podobu, čím sa mi ho podarilo reštartovať a získať nových klientov. Petra mi pripravila texty do jednotlivých sekcií na novom webe  a konzultovala so mnou, akým spôsobom sa dostať ku klientom, ktorí potrebujú moje služby. Vysoko si cením jej osobný prístup, konštruktívnu kritiku a prácu, ktorú vždy dodá načas. Aj vďaka tomu som si uvedomil, čo vo svojom biznise môžem neustále vylepšovať. Spoluprácu s Petrou odporúčam všetkým.

 

Michaela Ladomiriaková

Levosphere

V Levosphere sa venujeme predovšetkým marketingu a rozvoju značiek firiem. Petra s nami spolupracuje v rámci vybraných projektov najmä po obsahovej stránky a v oblasti Public Relations. Pripravuje pre našich klientov rozhovory a články, píše texty na web, prípadové štúdie i príspevky na Facebook pre našich klientov. Oslovili sme ju tiež v rámci konzultácií a Public Relations pre klienta, ktorý sa venuje verejnému obstarávaniu. Naším cieľom ho bolo viac zviditeľniť a komunikovať na verejnosti potrebu transparentnosti verejného obstarávania. Petra rýchlo dokáže zareagovať na akúkoľvek tému, v ktorej sa naši klienti pohybujú. Aj to vypovedá o jej dlhodobých skúsenostiach a profesionalite v oblasti PR a komunikácie.

 

Ľubomíra Majtánová

OZ Nepočujúce dieťa

Občianske združenie Nepočujúce dieťa sa venuje pomoci rodičom, ktorí vychovávajú dieťa s poruchou sluchu. Našou snahou je podávať rodinám informácie o poruche sluchu včas, keďže mnohým z nich po diagnostikovaní ich dieťaťa chýbajú a často sa nevedia zorientovať v rôznej spleti informácií. S Petrou sme spolupracovali pri príprave série článkov, príbehov a rozhovorov s odborníkmi na tému poruchy sluchu pre náš portál Nepocujucedieta.sk. Chceli sme, aby verejnosť rozumela, s čím sa rodiny a deti so stratou sluchu v spoločnosti stretávajú a aká je dôležitá ich integrácia. Spolupracovala s nami pri obsahových posolstvách niektorých našich kampaní a facilitovala s nami nastavenia procesov pri reštarte našej organizácie.

 

Michelle Kubištová

študentka žurnalistiky

Petra mi veľmi pomáhala v časoch, kedy som si vyberala vysokú školu a rozhodla som sa pre žurnalistiku. Poskytla mi priestor na písanie, no najmä ma učila, ako písať. Je so mnou od mojich začiatkov a postupne ma formuje, aby som si našla svoj vlastný autorský rukopis. Musím povedať, že mi dáva viac ako škola žurnalistiky, keďže jej spätná väzba je pre mňa veľmi dôležitá. Aj vďaka nej som urobila prijímacie skúšky na vysokú školu. Okrem toho mi spolupráca s ňou prináša oveľa viac. Vďaka jej názorom a nadhľadu sa mi menia priority a pohľad na svet a vďaka jej mentoringu sa profesionalizuje aj moje písanie a vystupovanie. 

 

Vojtech Paumer

riaditeľ HulaHula

Petra je kreatívny živel a veľmi výnimočný človek. Energická, divoká v nápadoch a vždy pohotová. Spočiatku som s ňou riešil pracovné záležitosti pre moju online jazykovú školu HulaHula a netrvalo dlho, aby som zistil, že mi má čo odovzdať nielen po profesionálnej stránke. Stala sa mojim mentorom dokonca aj v súkromných záležitostiach a na jej názore mi veľmi záleží. Určite odporúčam spoluprácu s ňou každému. Petra mi pomáha v oblasti Public Relations a ako robiť HulaHula ešte lepšou. Dáva mi spätnú väzbu pri mnohých nápadoch. Prínos jej spolupráce je viditeľný, pretože je sčítaná a má prehľad o mnohých oblastiach. Má silnú  empatiu, na každý problém či situáciu prihliada individuálne a pomáha  mi rozvíjať mnohé projekty v mojej jazykovej škole. Jej profesionalita drží človeka vždy v strehu všetkých mojich kolegov na čele so mnou. 

 

Sandra Tordová 

štatutárka OZ Proti prúdu 

S Petrou spolupracujeme už dlhodobo. Jednak už tri roky prispieva ako externá redaktorka do nášho pouličného časopisu NOTA BENE, ktorý pomáha ľuďom bez domova a pomáha nám tiež v rámci našich fundraisingových kampaní zameraných na pomoc predajcom časopisu ako externá PR konzultantka a manažérka. Petra je pohotová, má veľkú databázu kontaktov a prináša výstupy, vďaka ktorým môžeme robiť značku NOTA BENE ešte silnejšou. Spoluprácu s ňou odporúčame všetkým, ktorí chcú posunúť svoje projekty na verejnosť a k médiám a neboja sa o nich komunikovať cez príbehy a silný kontent.