Copywriting a články pre OZ Nepočujúce dieťa

 OZ Nepočujúce dieťa sa venuje rodinám s deťmi, ktorým diagnostikovali poruchu sluchu. Jeho cieľom je pomáhať rodinám, no predovšetkým deťom, aby sa u nich porucha sluchu určila včas a aby sa úspešne dokázali integrovať v spoločnosti. Za vznikom združením stoja manželia Ľubka a František Majtánovci, ktorí majú za sebou silný príbeh. V čase, kedy ich synovi Maťkovi, stanovili diagnózu, nemali všetky dostatočné informácie, ako synovi pomôcť. So združením som spolupracovala ako podpora pri príprave niektorých kampaní a tiež pri príprave série článkov, ktoré rodičom i verejnosti priblížili poruchu sluchu ľudskou rečou a prinášali o nej dostupné informácie.  

Východisková situácia

Veľa rodičov, ktorým sa narodí dieťa s poruchou sluchu, sú spočiatku zmätení z rôznych informácií, ktoré sa im dostávajú. O diagnóze dieťaťa sa potrebujú dozvedieť, čo najviac a takisto potrebujú podporu zo strany tých, ktorí už túto skúsenosť majú alebo ňou prechádzajú. OZ Nepočujúce dieťa potrebovalo sprehľadniť svoj portál a priniesť články, ktoré sa budú jednoducho čítať aj laikom. Takisto združenie potrebovalo zatraktívniť niektoré texty v rámci malých kampaní ako sú napríklad 2% z daní.

Spolupráca s OZ Nepočujúce dieťa

  • príprava série článkov a rozhovor na tému poruchy sluchu
  • copywriting v rámci vybraných kampaní
  • analýza portálu a jeho obsahovej časti
  • pomoc pri facilitácii, ako organizovať prácu ľudí v rámci združenia